FFAR forum för arkitektur

EVENCOVERING10_bw

FFAR forum för arkitektur är en plats för utställningar och samtal kring samtida arkitektur. FFAR startades 2010 med mål om att skapa möten mellan arkitektur och närstående discipliner och att därmed främja den samtida arkitekturens diskurs. FFAR välkomnar aktörer från ett brett spektrum discipliner och vill uppmuntra till ämnesöverskridande samarbeten och kunskapsutbyten.

FFAR:s publika verksamhet består i tematiska utställningar, samtal, föreläsningar och diskussioner. I sin närhet till publiken ser FFAR inte minst en chans att pröva och ompröva invanda tankesätt kring arkitektur.

En annan del av FFAR:s verksamhet består i att publicera förslag och analyser i media för att föra dialog även utanför verksamhetens fysiska lokal.

Som variabel scen med bred tematisk förgrening är FFAR:s ambition att kunna relatera till allt från stad och samhälle till forskning och mode. Därför är vi mån om att bygga och vårda ett brett nätverk av innovativa aktörer och institutioner.