Schyssta bygg

Under hösten 2011 diskuterades arkitekternas samhällsansvar i en utställning och en serie debatter på FFAR forum för arkitektur. Under 2012 fördjupar vi diskussionen om det sociala ansvaret vi som individer och företag har . Vad handlar samhällsansvar om i praktiken?

Många arkitektkontor arbetar mycket seriöst med miljö och energifrågor. Men hur noggranna är vi i analyserna av byggmaterialen? I en globaliserad värld produceras många av våra byggmaterial och produkter i länder med undermåliga arbetsvillkor.  Lyckas vi integrera frågor om bra arbetsmiljö och relevanta löner i leverantörsleden och råvaruindustrin? Respekteras mänskliga rättigheter i produktionsländerna? Hur kan vi hålla koll?
På uppdrag av Järnhusen har Swedwatch gjort en riskanalys av byggmaterial i Kungsbrohuset vid Stockholms centralstation.
Rapporten syftar till att belysa de sociala och miljömässiga risker som förknippas med produktionen av de materialslag och produkter som ingår i husbyggen. För att göra en rimlig avgränsning valdes Kungsbrohuset ut för analys.

Kristina Areskog Bjurling, Senior researcher på Swedwatch berättar om analysen och reflekterar kring hur man som arkitekt och arkitektföretag kan utveckla ett ansvarigt förhållningssätt till en global byggmarknad.

Föreläsning/diskussion 2.maj kl.18:00
Adress: FFAR, Ringvägen 141, Stockholm
Begränsad antal platser. Anmälan till info@ffar.se, gratis inträde.

 

Swedwatch är en religiöst och politiskt obunden organisation som granskar svenska företag som verkar i låglöneländer. Swedwatch är icke vinstdrivande och alla rapporter är offentliga. Organisationens syfte är att minska sociala och miljömässiga missförhållanden, att uppmuntra föredömen, sprida kunskap och i en öppen dialog samverka med svenska företag och myndigheter så att större uppmärksamhet ägnas åt dessa frågor.

http://www.swedwatch.org