Samhällsansvar – What’s in it for me?

Utställning 4.oktober – 30.oktober.2011

Presenterar arbeten av:

Tyin Tegnestue [Andreas Grøntvedt Gjertsen & Yashar Hanstad]

www.tyintegnestue.no

ASF Arkitekter utan gränser

www.arkitekterutangranser.se

Vi arkitekter och stadsplanerare ställs inför stora etiska dilemman i vårt dagliga yrkesliv. Vi väljer byggprodukter och planerar energiförbrukning i stor skala, vi involveras i stora frågor som får konsekvenser för samhällsutvecklingen lång tid framöver. Somliga av oss arbetar globalt i en svåröverskådlig kontext. Vi har ett samhällsansvar i vår yrkesroll, som innebär att utveckla och värna om människors livsvillkor och miljö, men på vilket sätt axlar vi detta ansvar? Även om världen långsamt har blivit bättre för många kvarstår många utmaningar som fattigdom, segregation, usla arbetsvillkor och miljöförstöring. Och nya har tillkommit, som till exempel konsekvenserna av klimatförändringarna. Genom att göra medvetna och ansvarsfulla val kan vi medverka till förändring och förbättring. Vi kan aktivt bidra med vår yrkeskunnighet i att hitta lösningar på framtidens problem. Men vad är ansvar och hur ska man veta vad som är gott och vad som gör ont?

ASF Arkitekter utan gränser och FFAR forum för arkitektur belyser frågan om samhällsansvaret i en utställning och fyra temakvällar under oktober.

UTSTÄLLNING:

Utställningsöppning 4.oktober, 2011 kl.18:00, Ringvägen 141

OSA till info@ffar.se

Välkommen!

KVÄLLSPROGRAM:

Arkitektur underifrån

Föreläsning av Tyin Tegnestue [Andreas Grøntvedt Gjertsen]
Diskussion om det personliga samhällsansvaret
Arrangör: Stockholms Arkitektförening i samarbete med FFAR forum för arkitektur
Tid: torsdag 6.oktober kl.18:00 på FFAR Ringvägen 141
 
Råg i ryggen eller black om foten
Föreläsning av ASF Arkitekter utan gränser
Diskussion om organisationernas ansvar
Arrangör: ASF Arkitekter utan gränser i samarbete med FFAR forum för arkitektur
Tid: onsdag 12.oktober kl.18:00 på FFAR Ringvägen 141
 

Omtanke och business

Seminarium, diskussion om CSR för arkitektkontoren och byggbranschen
Arrangör: ASF Arkitekter utan gränser i samarbete med FFAR forum för arkitektur
Tid: onsdag 19.oktober kl.18:00 på FFAR Ringvägen 141
 

What’s in it for me?

Seminarium, diskussion om samhällsansvarets etiska grund
Arrangör: ASF Arkitekter utan gränser i samarbete med FFAR forum för arkitektur
Tid: onsdag 26.oktober kl.18:00 på FFAR Ringvägen 141