Strategi för tillfälliga förskolepaviljonger

Utställningsöppning 2 december 2011 kl.1800

Debattkväll 6 december 2011 kl.1800

Utställningen visar studentprojekt från KTH Arkitekturskolans Sustainable Design Studio i samarbete med studenter från Real Estate and Construction Management och Building Technology på KTH.
Utställningen visar också ett dokumentärt arbete av fotograf Alexander de Cuveland som har undersökt existerande temporära förskolor genom arkitekturfotografi.

OSA till info@ffar.se

 

Läs mer